top of page

Yksityisyys / Privacy policy

Suomeksi

YKSITYISYYDEN SUOJA / Henkilödata

 

Asiakkaalla on kaikki seuraavat oikeudet liittyen asioitiin kanssamme ja hänen henkilötietoihinsa: oikeus tietoihin, oikeus korjauksiin tai poistoon, oikeus käsittelyn rajoittamiseen, oikeus käsittelyn vastustukseen ja oikeus datan siirtoon.

Noudatamme uutta yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), joka tuli voimaan 25.5.2018. Asiakkaan tiedot kerätään ja säilytetään ainoastaan tilauksen käsittelyyn ja toimitukseen liittyvien asioiden vuoksi, ja kerätään asiakkaan suostumuksesta.

 

Emme luovuta asiakkaiden tietoja kolmansille osapuolille. Asiakkaan tiedot mahdollisia lähetyksiä varten annetaan vain kuljetusfirmalle. Mitään arkaluontoisia tietoja ei välitetä. Lisätietoja asiakkaan säilytetyistä tiedoista saa sähköpostitse inka.salmirinne(at)gmail.com.

 

Asiakkaalla on oikeus saada poistaa henkilötietonsa Inka Salmirinne Creativen arkistoista ilman viivettä. Inka Salmirinne Creativella on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivettä, kun henkilötietoja ei tarvita enää tilauksen käsittelyyn tai toimitukseen, tai jos asiakas on näin vaatinut. Vakuutamme, että kaikki asiakkaiden henkilötiedot ovat asianmukaisesti suojattu.

 

EVÄSTEET
 

Inka Salmirinne Creativen nettisivusto käyttää evästeitä 25.7.2003 voimaan tulleen sähköisen viestinnän lain (GDPR) mukaisesti. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu asiakkaan tietokoneelle ja sisältää tietoja, jotka auttavat nettisivua tunnistamaan ja seuraamaan asiakkaan käyttäytymistä sivustolla. Evästeet eivät vahingoita asiakkaan tietokonetta. Ne sisältävät vain tekstiä eivätkä voi sisältää viruksia, eivätkä ne vie tilaa kovalevyltä.

Evästeitä on kahdenlaisia: ns. "Istuntoevästeet" ja evästeet, jotka jäävät pysyvästi asiakkaan tietokoneelle. Ensimmäinen on yleisin käytössä oleva eväste. Asiakkaan sivustolla vierailun aikana web-serverimme määrittää asiakkaan selaimeen yksilöllisen tunnisteen, joka varmistaa, ettei asiakas sekoitu keneenkään toiseen. "Istuntoeväste" ei tallennu pysyvästi tietokoneelle ja häviää selaimen sulkeuduttua.

Jotta nettisivumme toimii moitteitta, evästeet täytyy hyväksyä. Jälkimmäinen evästetyyppi tallentaa tiedoston pysyvästi asiakkaan tietokoneelle. Tällä evästetyypillä seurataan asiakkaan käyttäytymistä sivustolla. Tätä evästettä käytämme ainoastaan parantaaksemme asiakaskokemusta sivustollamme. Tiedoston voi poistaa koneelta.

Inka Salmirinne Creativen nettisivusto käyttää näitä evästeitä seuratakseen asiakkaan ostoskoria ja kävijöiden statistiikkaa. Tieto, joka tallentuu asiakkaan tietokoneelle on vain yksilöllinen numerosarja, joka ei sisällä mitään henkilötietoja.

in English

PRIVACY / Personal data

 

You have the following rights in relation to us with regard to any personal data concerning you: right to information, right to correction or deletion, right to a limitation of processing, right of opposition to the processing, right to data transferability.

 

We follow the new General Data Protection Regulation (GDPR) that has come into effect on 25th May 2018. Customer information is being collected and kept for the sole purpose of efficient order process and delivery of goods to the right address, and is gathered only at your consent.

 

We do not pass on your information to any third party. Customer details needed for delivery are passed on only to the delivery/shipping company. No sensitive information is passed on. If you wish to know what information is stored on you, please address your inquiry to inka.salmirinne(at)gmail.com.

 

You have the right to obtain from Inka Salmirinne Creative the erasure of Personal Data concerning you without undue delay and Inka Salmirinne Creative has the obligation to erase Personal Data without undue delay inter alia when the Personal Data is no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed or you have withdrawn consent on which the processing is based. We ensure you that we operate with the highest care and security standards when it concerns your personal data.

 

 

COOKIES

 

Inka Salmirinne Creative website uses cookies according to the Electronic Communications Act, which came into force on 25 July 2003. A cookie is a small text file stored on your computer that contains information that helps the website to identify and track the visitor. Cookies do no harm to your computer, consist only of text, can not contain viruses and occupies virtually no space on your hard drive.

 

There are two types of cookies: “Session Cookies” and cookies that are saved permanently on your computer. The first type of cookie commonly used is “Session Cookies”. During the time you visit the website, our web server assigns your browser a unique identifier string so as not to confuse you with other visitors. A “Session Cookie” is never stored permanently on your computer and disappears when you close your browser.

 

To use our website without troubles you need to have cookies enabled. The second type of cookie saves a file permanently on your computer. This type of cookie is used to track how visitors move around on the website. This is only used to offer visitors better services and support. The text files can be deleted.

 

Inka Salmirinne Creative website uses these type of cookies in order to keep track of your shopping cart and to keep statistics of our visitors. The information stored on your computer is only a unique number, without any connection to personal information.

bottom of page